Thursday, September 8, 2022

Het einde

Haar eeuwig lijkende standvastige leven is in een laatste zucht toch naar de eeuwigheid gegaan. Ondanks het verdriet zal het verliezen van wie zei is niet het einde zijn van wie ze was, want ze blijft als een mooi en vredelievend mens in de herinnering van haar volk voortleven. 

No comments: