Sunday, September 25, 2022

Creëren

Waar het wachten de prijs betaald is er meestal gewag van onmenselijk handelen. Het idee te denken dat het leven oneindig is gebonden aan mensen doet die zelfde mensen onverantwoordelijke beslissingen nemen. En nee wij zijn niet, ook maar op z'n minst, ergens het middelpunt van, zelfs niet de door ons gecreëerde goden en profeten. Het enige wat ons mensen te doen staat is creëren van vrede ongebonden liefde en een mooi gevoel voor het evoluerend vermogen van alles wat we schepping noemen.     

No comments: