Saturday, September 3, 2022

Profeet van vrede

 Als een niet geëerde profeet in eigen land was hij gestorven. Met angst zoekt verborgen verwondering  respect voor deze veranderaar van de geschiedenis en wel in een uitweg van hoop en verlangen naar vrede. Niet zwijgen over de hedendaagse barbaarsheid en onrecht maakt het spreken er over gevaarlijk maar wel vrij. Deze, door de bestaande macht, niet geëerde mens bepaalde dat vrede en hoop niet uit de loop van een geweer kan komen maar uit dialoog en onderling begrip voor elkaar.  

No comments: