Sunday, September 11, 2022

Verdwaasde brijnen

 Nog nooit is er zo snel gewirwar ontstaan omdat het wensdenken onwenselijk wordt doorbroken door de ruwe echtheid van het moment. Zoekend naar de oorzaak struikelt iedereen over iedereen denkend dat er geen zichtbare struikelblokken liggen maar dat juist deze wel de oorzaak blijken te zijn. Het schuldige aanwijzen is in navolging van eigen ontkennen in volle hevigheid losgebarsten. Het geestbeest is in geen enkele fles nog terug te gieten en is als een vloeibare achterdocht in de mensen achter gebleven. Wie zal deze verdwaasde brijnen tot kalmte manen? Zo is het nu, terwijl de week nog moet beginnen.

No comments: