Friday, May 13, 2022

Wisselwoorden

Struikelend over hun wisselwoorden

Liggend in het madelievengras

Spelen hoog bejaarde beiaardklokken

Met paars gebalde vuisten knokken

Vals gestemde slotakkoorden

In een tijd die niet meer was

 

 

  

No comments: