Wednesday, May 18, 2022

Een deel van

 Op het strand van hoop en vrees liggen de achtergelaten schepen nog na te smeulen. De weg terug is alleen voor hem die het geloof bezitten om overwater te kunnen lopen. Zo de toekomst een droom is, zo is de werkelijkheid de realiteit van het bewustzijn. De tempel ter ere van het onzichtbare binnen menselijke geloof in vrede en compassie met alles wat leeft, zal weer gebouwd moeten worden van wat rest en gebleven is. En dan nog dit: niemand heeft de macht over het licht nog het donker dan alleen de universele altijd aanwezige oerbron alle dingen, dus wees in je zijn daar een bescheiden deel van.  

No comments: