Monday, April 11, 2022

Bloed en tranen

 Zo dan, zonder in gevlij ontkomen aan beminnenswaardigheid syndromen is het bloedend hart in het kogelvrije vest getest. Alles is vernield. In de schaamteloze kapotte blote huizen zijn menselijke zielen ontzield achter gebleven. En hij op zijn ego troon gezeten heeft het gekerm als overwinningsmuziek met een heilgroet afgedaan. Niet de verlosser is opgestaan maar de duivel in hoogst eigen persoon heeft de steen laten verstenen in bloed en tranen. 

No comments: