Tuesday, December 15, 2009

A en B

Even was het een feit dat hij geheid gelijk kreeg, zo op het oog, maar dat was slechts een monoloog. Hij kreeg het wel maar zonder de gelijke waarde van een munt, die waarde werd hem niet gegund. Want alleen simpel gelijk, is als de eik die gelooft die gewis dat hij onverwoestbaar is, terwijl er in Hoog Soeren het onweer ligt te loeren. De factor tien wordt dikwijls over het hoofd gezien omdat woord en daad zonder elkaar te schuwen zouden moeten huwen. Hun nakomeling spaart dan de koeien nog de geit in zijn daad werkelijkheid. Want ook al zeg je na de A een B, vergeet je toch de woordenzee, waarin zij slechts ten delen het woordenspel bespelen.

No comments: