Wednesday, December 30, 2009

Nieuwjaarsdag

Als alle zegen komt van boven dan dat geldt niet voor de nieuwjaarsnacht, want zegen maakt geen geluid het is iets van een heel andere stille kracht. Om het boze te verdrijven, wat zeker hiermee niet lukt, knalt het vuurwerk van twaalf tot vijven, en geen dier is hier van verrukt. Ruim zestig miljoen euro knallen en flitsen in een vloek en zucht in een paar uur door de lucht. De volgende dag hoor je de chauffeur van de veegwagen slaperig klagen, volgend jaar neem ik rond Kerst en Nieuwjaar gewoon vrij met heel veel snipperdagen.

No comments: