Sunday, December 13, 2009

Boerenhart

Als een kip zonder kop rende de kalkoen door zijn kalkoenenhok. Hij raaskalde als een dolle stier, roepend mensen ga toch kerstfeest vieren zonder het doden van een dier. Wat je roept dat klopt , sprak de kalkoenenboer een beetje opgefokt. Maar wie gaf jullie alle dagen tegen kostprijs een flinke hand kalkoenenvoer, dat ben ik toch , de kalkoenenboer. Dus wie betaalde stante pé, dat heerlijke kalkoen diner. Dat betalen heus gaat echt niet lukken zonder jouw helemaal kaal te plukken. Maar ik beloof je plechtig met de hand op mijn boerenhart, dat volgend jaar het kalkoenenleven niet meer wordt getart. Ik houd dan met een schoon blazoen, uitsluitend en alleen vegetarische kalkoen.

No comments: