Monday, July 31, 2017

Te gaan

Oog in oog
Oor in oor
Blind gezien
Doof gehoord
En op het koord
Van de eeuwigheid
Is evenwichtigheid
De tijd

Klankrijk gezang
Maakt  vage grens
Naar tederheid
Te overschrijden
Compleet in vrede
Naar het bevrijdend niets
Te gaan

No comments: