Friday, July 14, 2017

Aangestipt

Daar staat hij dan berooft
Van zijn beboterd hooft
Door Hotnews mediabronnen
Is het smelten reeds begonnen
En toont het waarheidslicht
De leugen van zijn mooi gezicht

In het vervolgverhaal is gelegen
Dat zijn gegijzelde leugens
Hem om bestwil zijn ontglipt
In de verte scheiden
Hun vernauwende wegen
Omdat de waarheid
Hun bedrog heeft aangestipt


 

No comments: