Monday, March 17, 2014

Niet mee kakelen

Even is de weg die wordt voorgespiegeld van een ongekende hemelse eerlijkheid. Veel beloftes en evenzoveel ontkenningen. De keus om te kiezen is een recht om dat ook te doen. Natuurlijk de zijlijnroepers, de stuurlui aan de wal gasten, ja zij weten wat de juiste richting is.
De vraag of die richting goed of kwaad behelst of geen van die bekladdende kaders, is voor hun niet belangrijk. 1x in de 4 jaar legt onze vrijheidshen haar ei, wie het uitbroedt is de vraag daarna., maar zonder jouw eigen ei mag je niet mee kakelen. 

No comments: