Thursday, September 26, 2019

Stilstand in vooruitgang

Als een getergd meisjesmens van amper 16 de ontaarde groten der aarde aanspreekt over hun gedrag t.a.v. het mondiale milieu, dan zijn de aardperen gaar en de hoge heren in hun vette kuif gepikt.
Als blaffende robothondjes met ademhalingsproblemen geven ze tierend aan dat hun onbereikbaarheid een mensenrecht is. Alle onmensen en waterkanonnen ten spijt is het media oproer niet meer te blussen.
Door het dichtbelaadpaalde ontboste landschap zoeven hun onschuldig witte Tesla's bliksemsnel weg van de harde werkelijkheid.
Gestolen onderzoeksspeeltjes schommelen zachtjes heen en weer aan de verdoezelende achteruitkijkspiegel. Ontspullend verduurzamen is volgens hen geen oplossing het veroorzaakt antroposofisch gelul en vraaguitval. Wie kandideert zich voor de volgende milieuconferentie?
Het industriële conglomeraat is voor een negatief vrouwenquotum omdat deze vrouwelijke remrobot de schuld is van de stilstand in vooruitgang.      

No comments: