Sunday, September 8, 2019

Geen boodschap

Op de zijtakken van de vleeshoenderboom groeien kippen zonder vleugels en kop. Hier is een gewenste droom in vervulling gegaan, kippenvlees zonder gefladder en gekakel. Het witgeverfde zwarte schaap blèrt ondanks zijn door de wol geverfde tint nog steeds als een verdrietig door god verlaten kind. Alle sensationele gebeurtenissen zijn ontwarrend in elkaar gaan zitten zodat het symfonie orkest eentonig is geworden en de eerstenviool achteraan moet sluiten.Het is niet te denken dat door het weergaloos veredeld zijn de weerschijnvlinder zijn spiegelbeeld heeft teruggevonden.In een troebele vijver zijn de valse gekleurde goudvissen aan de macht. De mens is Gods creatuur dat aan de schepping geen boodschap heeft.En zo er een god zou zijn heeft die alsnog het nakijken.   

No comments: