Sunday, September 8, 2019

Geen boodschap

Op de zijtakken van de hoederstamboom groeien kippen zonder vleugels en kop. Hier is een gewenste droom in vervulling gegaan, kippenvlees zonder gekakel. Het witgeverfde zwarte schaap blèrde ondanks zijn door de wol geverfde tint nog steeds als een door god verlaten kind.
Alle sensationele gebeurtenissen zijn op één hoop gekropen zodat het orkest eentonig van klank is geworden.Het is niet te denken dat door het weergaloos veredeld te zijn de weerschijnvlinder zijn spiegelbeeld heeft gevonden.In een troebele vijver zijn de goudvissen aan de macht, maar de mens is  het creatuur dat aan de schepping geen boodschap heeft.
En zo er een god zou zijn heeft die alsnog het nakijken.   

No comments: