Monday, September 9, 2019

Vogeltrek

Komend vanuit het Zuiverland
Gaat de zon trager in de stijger
Het water kribbig in schuimgerand
Het dier is hier eeuwig grazend
Geen azende krijger
Langzaam begint de herfst
Over mij te sluipen
Haast ongemerkt
Vluchtend bladerhout
En de zwaluwen
Die zijn gaan reizen

No comments: