Thursday, September 12, 2019

De 3e kamer

In de overvolle politieke braadpan
Gaat het er heet geblakerd aan toe
Het is dringen naar het stoven van de dag
De neuspeuterende kille krentenwegers
Kopen hun rode boerenbont zakdoeken
Op het marktplein van de Hemelse vrede
De sneltrein is ingehaald door de paardentram
En de vier weverkes spinnen er garen bij 

No comments: