Wednesday, September 18, 2019

De gouden fiets

Over tradities gaat het verhaal dat ze verrijkend en zinvol zouden zijn. Kennelijk een inschattingsfout als het gaat om de inhoud er van.
De angst voor het afschaffen of veranderen van tradities is ook traditioneel en beangstigend in zijn verschijningsvorm.
Het vertoon rond het openen van het parlementaire jaar door het uitspreken van de troonrede door een wel of niet gekroond staatshoofd gevolgd door een rijtoer met een goudenkoets, het lijkt een mooi moment om het eens anders te doen. Geen hoefgetrappel en onvredig militair vertoon maar de ontwapende trapperkracht van onze hoogstgeplaatste vorst en vorstin met hun parlementariërs.
Om het een en ander toch nog een knipoog te laten geven naar het o zo rijke verleden, mogen de fietsen goud en zilver gespoten zijn.
Een rijtoer op het goudzilver stalen ros, dat zou de maximale minimalisering van koninklijke overdaad zijn.         

No comments: