Tuesday, May 7, 2019

Lieve liefde

Koperblazende lippen
Overstemde de oorlogstrom
Zag ik aan de horizon
Nieuwe vrede stippen
Toen ik het blanke duin beklom

Verwaaide trompettengeschal
Verkwijnde int golfgeruis
Terwijl ik zacht mijn vuisten bal
Fluisterde mijn gewonde ziel
Bouw nu een vredeshuis

Terwijl de vlag weer wordt gestreken
Het leven weerkeert in zijn alle ding
Komt het verlangen met de weken
En mijn ziel verlangt
Dat ik nu over de lieve liefde zing 
    

No comments: