Monday, May 20, 2019

Het is meer

Dwingen is meer dan dwang
Dwang is meer dan dwingen
Omgekeerde dingen
Verlichten de achterkant
Van de niet bedrukte krant
Van het dagelijkse belang

Een lief lied bezingen
Met verstrooid gezang
Mooi beklonken dingen
Geluid in een telorengang
Even is m'en wezen
Geraakt in goed gevoel
Zingen is meer dan zang
Is meer dan ik bevoel

No comments: