Friday, January 18, 2019

Plas zonder glas

Daar zag ik hem lopen even dapper als een fabrieksappeltaart met spuitbusslagroom op zijn gekruimde lijf. Niemand wist van de route welke hij zelf ook niet in gedachte had en nog op haalbaarheid had bestudeerd. Tromgeroffel nog trompetgeschal  waren ondersteunend in zijn ritmisch fabrieksappeltaart gezwalk over de glimmende keien van het plein van de hemelse vrede. Zo zijn de vredesduiven niet gevlucht maar juiste massaal geland op zijn bekruimde voorhoofd om hem ontpit gepikt bescheten achter te laten. Ik wist het: Dit is de vage droom die ik droomde in een nog vagere droom. Een dubbele whisky zonder ijs en glas, een dubbele plas zonder glas.     

No comments: