Tuesday, January 8, 2019

Geen onderscheid

God lag met zichzelf overhoop omdat hij door een gordiaanse knoop van een vals bericht werd beticht. Nota bene van knoeierij met verraderlijk gekloonde hier en nu genen. Terstond, de nacht was nauwelijks verdwenen, sprak God met de voorman van de zwaar gelovige om zich niet in haarklovige krachten te verenen. God lamenteerde "Ik heb niet perse geschapen man of vrouw, het is een bedenksel van die dekselse duivel omdat juist hij verschillende sekse wou. Nu zit ik met die aangebakken peren want, gaan ze uit de kleren, zijn de in mij gelovigen helemaal van streek omdat ze denken dat ik alleen kuisheid tussen beide seksen preek."  Met ingehouden adem sprak de Heer, "luister door mij zo beminde mensen, kom je jezelf tegen in een ander beeld dan andere dat wensen, zeg hen dat Ik het ben die niet weet wat en hoe dat onderscheid tussen mensen heet."    

No comments: