Monday, July 15, 2019

Bescheidenheid

De wijze oude man was door een groep mensen om bemiddeling gevraagd, omdat er veel onmin en onderlinge twist was.

Het volgende verhaal was zijn antwoord.

En toen was het zomaar donker geworden en wel zo lang dat de mensen zich zorgen gingen maken of ooit nog wel het donker zou stoppen.
Zij vroegen aan hun moeders wanneer het weer licht zou worden.
Hun moeders wisten het niet want ze hadden al een hele tijd niet met God gesproken. Het kan toeval geweest zijn, maar daar geloofde de mensen niet in, maar toch na hun eerste vloek waarmee ze de schepper van hemel en aarde verwenste, verscheen er een figuur met een fakkel in zijn hand. Op de vraag wie er zo verschrikkelijk aan het vloeken was geweest, kreeg hij geen antwoord, maar volgens de mensen wist hij het antwoord allang. Na dagen in stilte achter de man met de fakkel te hebben gelopen werd het plotseling licht. Niet gewoon licht, maar prachtig mooi sereen licht. Iedereen was stil verbaasd en opgelucht te gelijk. Een kalme indringende stem vertelde dat het donker dan wel verdreven was maar niet verslagen. Laat dit een les voor jullie zijn maar ook voor iedereen die geen liefde respect en warmte voor de wereld heeft. Bescheidenheid is de boom van de toekomst, hij laat leven zonder het leven te haten.

No comments: