Tuesday, February 5, 2019

Dat te doen

De oude wijze meester werd geconfronteerd met een groep mensen die zichzelf als van weinig of geen waarde zagen. Iedereen van de groep had een gedesillusioneerd beeld van zichzelf en de toekomst en vroegen de  oude wijze meester om daar verandering in te brengen. Onder de schaduw van een eeuwenoude boom gingen de mensen in een halve cirkel om hem heen zitten.

En zo sprak hij hen aan.

Zo als wij hier zitten ben ik een van jullie maar jullie zijn niet een van mij om dat jullie verwachten dat de kracht om te veranderen van mij moet komen. Ik zeg jullie, er komt niets van mij wat van jullie zelf is. Dus:    

Kijk naar wat je niet ziet
Luister naar wat je niet hoort
Voel aan wat je niet  aanvoelt
Heb lief wat niet lief is
De kracht van verandering zit in jullie zelf
Jullie zullen dan weten dat iedereen zelf kan veranderen
Als je jezelf dwingt dat te doen

No comments: