Monday, October 21, 2019

Uniciteit

De kans dat het leven zichzelf de nek omdraait is even groot dat een mens het leven begrijpt. Het onvermijdelijke is ook het vermijdelijke, het onbegrijpelijke is ook het begrijpelijke op het moment als de waanzin van krankzinnige zinnen tot stilstand is gekomen.
De wereld heeft een aarde nodig zonder gefungeerde hemelse bemoeienis. Religie noch de mens is een levensmaker, zij zijn de beleners van het leven zoals alles wat in de tijd verandert in verschijningsvorm. Besef van universele Uniciteit is het enige wat het leven en de aardse wereld nodig heeft, al het andere is daar van afhankelijk. 

No comments: