Wednesday, April 12, 2023

Nog zo even

Nog zo even zijn, met gevaar voor eigen leven, de padden volkomen onbezonnen aan hun voorjaarstrek begonnen. En natuurlijk zijn het niet de ooievaars de reigers of andere vier potige bedreigers die dit voorjaarsritueel rauw verstoren. Nee het zijn de tweebenige met hun auto's en brullende motoren. Nog zo even, zijn er door de hulp van heel wat dappere vrijwilligers veel onbezonnen padden nog in leven.  

No comments: