Friday, June 1, 2012

Zonnesteek

Zonzeestrandzwembroekinmijnhandblotekontinzoutegolfmijnvriendinisgeenwolfmaareenmallegijtstraksishettijdomeenijsjetekopenmaardanmoetikinmijnblootjenaardeijskarlopenweetjewatikzoekmijnzwembroekergensnindebrandingtussenhetschuimligthijtedrijvenalseenzwartepluimeendagjestrandenzeeisbestoké!

No comments: