Tuesday, October 6, 2020

Wel dan?

 Niks is ook niet waarom niks. De meeste vragen komen voort uit niet belangstellende nieuwsgierigheid. Zo is de teruggekoppelde vraag, waarom stel je deze vraag? het meest doodgeknuppelde antwoord. Niks is ook niet waarom niks. Als alle antwoorden zijn gegeven is niks overgebleven, en dat is niet niks. Wel dan?  

No comments: