Friday, October 23, 2020

Wekker

 Ik keek in een droom naar een schip dat zichzelf wist te omzeilen ondanks dat er veel kapers op de kust waren, want onderduiken was zijn grootste specialiteit. Maar de storm raakte die nacht niet uitgeraasd omdat hij rechtstreeks uit de hel leek te komen. Zelfs het 'Alle hens aan dek!' bevel werd overstemd door het 'Man en Muis' angstsyndroom.Toen kwam op bevel van Zeus het bericht uit de hemel dat wind in stilte moest gehoorzamen, maar de wekker deed hier niet aan mee. 

No comments: