Wednesday, October 21, 2020

Koningsdrama

 Het brandend Griekse zand zat nog in hun ogen waardoor een heldere kijk op de dagelijkse realiteit vertroebeld werd. Meerdere vliegen in één klap konden niet uitwissen dat de vliegende Hollander onder de mepper van de alles ziende publieke radar wilde vertrekken. Een terugfluitende gebrilde spelbreker is alles wat nog restte om het koningsdrama in de kiem te smoren.   

No comments: