Thursday, November 18, 2021

Geen lockdown

De kampioen kat uit de boom kijken 

Had zich verkeken dat deze gevluchte 

Hoge muizenvanger wel eens

Een ander staartje zou kunnen hebben 

Terwijl  verderop de muizen feest vierde 

Omdat en nog meer

Het het kampioenschap ten spijt

De kat in de boom

Geen lockdown wenste

No comments: