Tuesday, November 2, 2021

Sterfelijk

 Ook al zijn er geen kogels door de kerk gevlogen(hun vlucht vond ergens anders plaats)zijn de ongelovige gelovige diep getroffen door de aardse werkelijkheid- sterfelijk te zijn.

No comments: