Sunday, February 14, 2021

Avondklok

Het was zo stil geworden in het grote donkere bos dat zelfs een vallend takje op het neerstorten van een woudreus leek. "Stilte begint ook hier steeds zeldzamer te worden," mopperde de spitmuis tegen de houtworm, "dus hou er mee op, met dat stomme geknaag van je, je ziet wat er van komt van dat grenzeloze gewurm van jou." De toon was gezet, een burenruzie lag in het verschiet. "Sorry hoor," murmelde de houtworm, "maar weet je, ik ben nou eenmaal een houtworm en moet knagen anders kom ik om van de honger." Om de zaak niet op de spits te drijven besloten ze een deal te sluiten. De houtworm zou alleen midden op de dag knagen want dan was het toch niet echt stil in het bos omdat alle andere dieren ook in de weer waren met boodschappen en klussen doen. De spitsmuis mocht de doorgeknaagde takjes gebruiken om een ondergronds nestje te bouwen. Ze spraken met de andere dieren af dat na negen uur in de avond het stil moest zijn in het bos en iedereen zijn gemak moest houden. Alleen de uilen en vleermuizen hoefden niet mee te doen aan de avondklok omdat zij nachtdiensten moesten draaien.   

No comments: