Tuesday, February 2, 2021

gewis

 Het beste tegen het corona chagrijn

Is gewis

Niet lachen als een boer met kiespijn

Maar gewis 

Afschermingsvrij brullend te lachen

Zo gewis

Om het soms malloten gedrag

In ongewis

Van het machteloze overheidsgezag   

No comments: