Sunday, September 12, 2021

Waanzinnige gedachten

 Kruip niet uit je ei voor dat het door de tijd is uitgebroed. Onvoldragen gedachten passen niet in de correctheid van het volmaaktheidspatroon. Het doen als alsof, het laten als onbestaand, ze zijn de componenten van onvolgroeid zijn in de dop. Overigens blijf ik bij de stelling: dat bij 1+1-1+1 de status quo van het niets in stand blijft zolang hij niet wordt verstoort door waanzinnige gedachten.    

No comments: