Thursday, December 23, 2021

Kerst 2021

In een land ver achter de verdwenen horizon waar de rivieren de kleuren van de bergen weerspiegelen, heerste al vele jaartellingen keizer Koruna de 1e over het Fieres volk. Keizer Koruna regeerde met een strenge gehandschoende hand en een hemelsblauw gezichtsmasker, hij gebruikte als wapen een enorme injectie naald. Het Fieres volk kreeg van keizer Koruna allerlei beperkingen in het bewegen en reizen opgelegd. Er waren zelfs speciale teststraten aangelegd om de bevolking te testen op hun trouw aan de keizer. Een enorm leger van Overheidsverklikkers en Provinciale controleurs was ingeschakeld omdat de keizer zou vrezen de controle over het Fieres volk te verliezen. Maar zoals te verwachten was, was het Fieres volk toch ontsnapt aan de loekdauwn van Keizer Koruna en zijn ze over de hele vrije wereld hun bandeloosheid gaan vieren. De bewoners van die vrije landen waren daar niet echt blij van geworden want ze waren bang dat Keizer Koruna zijn Fieres volk had besmet met zijn rare ziekmakende ideeën over vrijheid. Leven in een land met een schutting van steen er omheen is misschien wel veilig maar heeft ook zijn nadelen als het over vrije meningen en zo gaat, je mag natuurlijk niets over de schutting gooien.

Na tijden van veel geharrewar en gekonkel, kwamen er plotseling berichten uit het verre oosten. Het waren hemelspotters die plotseling een ondefinieerbaar schijnsel aan de nachtelijke hemel hadden gespot. Nee het was geen ufo daar was het te traag voor. Het schijnsel werd al snel door veehouders geitenmelkers en zelfs echte doordenkers, ook wel Wijzen genoemd, gescand. Na veel gediscussieer op het sociaal media platform en ook gewoon op de hoek van de straat, ging de kwebbel rond dat er ergens misschien een Wonder boven Wonder zou plaats vinden. En dat was ook zo, want rond het verschijnen van het hemellicht, nee het was geen vuurpijl- daar is onderzoek na gedaan- gingen Jomarant en Janmorant op weg naar een geschikte locatie om de wereld te verrassen met iets waar de wereld heel lang naar had uitgekeken. In een verlaten testlocatie midden in de polder vonden zij na lang wikken en wegen de nieuwe weg naar de vrijheid. In die nacht werd hun eerste kindje geboren ze wikkelde het in overgebleven mondkapjes en legde het op een eerste hulp brancard van de Halvemaan en Rode Kruis. Ze noemde hun nieuwe wereldburgertje Facisintje. Een mooie en zachte stem fluisterde in alle talen dat iedereen door Facisintje gered zou worden en zelf dat Keizer Koruna met pensioen mocht gaan.      

No comments: