Monday, June 7, 2021

Nieuwe start

Zonder  geweten 

Het hoofd

Na lang  

Onverstandig gebruik

Ruw versleten

Als een te veel 

Geopend bovenluik

Zoekt  ruimte 

Niet meer in zich zelf 

Maar vindt het

In het wereldwijd gewelf 

 

Het is de natuur, die

Schijnbaar ongestuurd

Het denken laat, zo

Onbezonnen bezinken

Zonder dat het schuurt, en

Leeggelopen hoofden

Zonder bezwarend doel

Inhoud geven, in

Een nieuw gevoel

 

 

 

No comments: