Sunday, June 13, 2021

Dat je het weet

Onder de warme zomerzon schijnen mensen te lopen die niet schijnen te weten dat de zon niet alleen schijnt voor hen die het weten dat hij schijnt, maar ook voor hen die daar hoogstwaarschijnlijk geen enkele weet van hebben. Het is dat je het weet en juist daarom je zonnebril je petje en het insmeren niet vergeet.

No comments: