Wednesday, June 9, 2021

Nee is nee

Geschokt door het bericht dat in de studentenwereld het ongewenst en ongevraagd lichamelijk contact als iets vanzelfsprekend wordt gezien, werd de wijze oude man door enkele van hen om raad en advies gevraagd hoe hier mee om te gaan. Zijn antwoord laat niets aan twijfel en onduidelijkheid zien.

Dwingen en onfatsoen is een aangeleerd gedrag, maar dwingen is de meest respectloze omgangsvorm van deze twee. De integriteit en eigenheid, die ieder levend wezen heeft, mag nooit op geen enkele wijze beschadigt worden. Bewapen jezelf door niet mee te doen aan overmatig alcohol gebruik, blijf helder en standvastig van geest door je geest niet te vergiftigen met verdovende en hallucinerende middelen.

En als allerbelangrijkste: Nee is altijd nee, daar red je jezelf en de dwinger mee. 

No comments: