Wednesday, March 10, 2021

Kijkdoos

 We wonen in een grote kijkdoos, iedereen heeft je gezien zonder te weten wie en wat ze zien. Als de rivier groter is dan het land en daarbij ook nog zout is heet hij zomaar zee, maar niemand weet waarom hij niet zoet maar zout is. Onverenigbaar komt bij elkaar  daar waar het zoet het zout ontmoet. Juist daar bij dat watersmaken mengen ontstaan heel veel nieuwe levensvormen. De wereld kijkdoos is ook zo'n raakplaats waar wordt ingekeken door uit te kijken, waar nieuwe gedachten zich mengen met nieuwe woorden en daden. Zo de zon onder gaat met de belofte opnieuw te schijnen na het moment dat de nacht het voor gezien houdt. 

No comments: