Friday, March 12, 2021

Zien

 Is het zo dat ik jou wil zien omdat jij mij graag ziet ondanks je blindheid. Er geen enkele gedachte belemmering die jou geest versperd om te zijn wie bent, mooi en onafhankelijk. Als dag en nacht alleen maar herkenbaar zijn in verschil van warmte en kou van geluid of stilte, wat moet dan je innerlijke geest fijnbesnaard zijn,. Ze is als een harp die het verborgen leven bezingt. Zo ontmoet mijn ziel de jouwe. Is het zo dat ik dat wil zien.  

No comments: