Monday, January 12, 2015

Niemendal!

Kruipsnelheid in de tegenovergestelde richting is de reactie van de onderkruiper die zijn hoofd niet boven het maaiveld verheft.
In de platgewalste meningsloze massa is geen beroering meer te vinden dan alleen het ronddraaiend gestreken vaantje van de haan die eens zijn koning kraaide. De stoomfluit is gevangen, de druk is er af en ik zie het graf van een herrezen dwaze godheid in zichzelf keren. De keizer is nu uit zijn kleren de harlekijn ontpopt, niemand heeft nu kanonnen nog geweren, de oorlog is eindelijk geflopt. Zwaarden omgesmeed in tuinstoelen zonder scherpe rand, vuile verhalen halen niet voor het licht de duistere ochtendkrant. Boven op de vredesberg spelen nog steeds de harmonieorkesten in hun nu zinloze kogelvrijenvesten en mensen dansen in warme zon om de gloedvolle regenton. Dan verschijnt er uit de lage hemel een ooievaar in vol ornaat, hij kwettert zijn vlees geworden woorden naar het dappere distelaat. Hij verkondigt met luide snavelkeel, komt allen van de berg daal af naar ons nieuwe punctueel. De mooie onzin is geboren, zo u ziet niet in een paleis nog paradijs of nederige stal, nee hij is geboren hier gewoon beneden in ons mooie vredige Niemendal!            

No comments: