Sunday, December 8, 2013

Besef

En toen kwamen de mensen naar hem toe en werd hem gevraagd: "Meester wat is leven?" Hij sprak,"als een van jullie het zou willen verstaan, dan moet ik hem teleurstellen, ook begrijpen zal niet zijn deel zijn, want ook ik weet het niet. Maar kom ga zitten en luister zonder verdooft en verblind te zijn door je eigen verhaal.
 
Leven is niet meer dan voorbij gaan aan stilstand, schijnbaar dood verbergt het. Leven is niet de tijd nog een ruimte verhaal, schijnbaar tijdloos verbergt het zich nergens. Leven is geen verzonnen proces niet een bedacht systeem, in het grijpbare verbergt het zich. Zonder leven is er geen dood en zonder jouw geen wonder. Besef maakt honing zoet en zout zout.  

No comments: