Wednesday, December 25, 2013

Er is meer

Maak eens een optelsom van wat er allemaal is.

Er is meer geluk dan ongeluk
Er is meer liefde dan haat
Er is meer gevoel dan gevoelloosheid
Er is meer geld dan armoede
Er is meer troost dan verdriet
Er is meer moed dan moedeloosheid
Er is meer vriendschap dan vijandschap
Er is meer passie dan passiviteit
Er is meer hulp dan hulpeloosheid
Er is meer hoop dan hopeloosheid
Er is meer creativiteit dan saaiheid 
Er is meer plezier dan chagrijn  
Er is meer muziek dan herrie
Er is meer warmte dan kilheid
Er is meer houden van dan niet houden van
Er is meer geloof dan ongeloof
Er is meer medemenselijkheid dan onmenselijkheid
Er is meer vrede dan oorlog
Er is meer positieve kracht dan negatieve
Er is meer leven dan levenloosheid
Er is meer gezondheid dan ziekte
Er is meer zon dan maan
Er is meer groei dan stilstand
Er is meer graan dan brood
Er is meer, ja nog veel meer om iets mee te doen of te laten

Opgeteld is het een heel groot kapitaal en toch vergeten we dit kapitaal voldoende te benutten.  

No comments: