Sunday, December 22, 2013

Amen

De schaamteloze hebberigheid heeft weer een nieuw hoogtepunt in de grote kerstvreetrace bereikt. Komt allen te samen jubelend van hebzucht op de eerste kerstdag in de supermarkt. Kom laten wij  daar aanbidden die supermarkt koning. Want een heldere sterreclame heeft het ons verteld. "Luister mensen, hij is geboren in een nederige luxe villa aan de rand van de grote stad.Er is gelegenheid om hem met euro's te aanbidden, komt allen te samen jubelend van vreetzucht op de eerste kerstdag en koop zijn gaven tijdens een echte kerstmisviering in de supermarkt, amen."      

No comments: