Friday, December 6, 2013

Een mooi medemens

Ik geloof niet, niet in het hiernamaals, niet in het bovenmenselijke.
Maar als ik niet geloof dat er dingen bovenmenselijk worden geregeld, waarom huil ik dan als er een stukje medemenselijkheid ons vandaag heeft verlaten, is mijn gevoel dan verward? Nee, mijn geloof is geen gissing naar de waarheid, het is het geloof in een menselijk vermogen, een vermogen dat intelligentie en liefde in één persoon is te verenigen. Een mooi voorbeeld mag geen voorbeeld blijven, niet sterven met de persoon die dat gestalte gaf. Wat let je, doe het gewoon, vandaag nog.
Een mooi medemens zijn.

No comments: