Friday, July 26, 2013

Zomerregen

 Daarna is er nat geluk meer dan te begrijpen, na de hete zon de gouwen regen, de douchende vogels de drinkende bloemen en andere lavende wezens. Het is er  met gedonder en zonder zich wat aan te trekken van altijd klagende mensen. Het is er, niet zo subtiel, niet zo zachtaardig, maar wel gevoelig zonder zich te bewijzen, want het is er, het natte geluk van het waarom niet te hoeven begrijpen, veel meer zelfs, begrijp je?

No comments: