Friday, November 15, 2013

Ontspiegelen

Vals alarm is verwarring zonder stuur en des te erger als de resetknop niet is aangesloten. Wie maakt is nog geen maker, wie stopt is nog geen staker.Hoe simpeler de oplossing des ingewikkelder de weg die hem afwijst. Als nee een verborgen ja ontlokt, de geloofswoorden niet onomkeerbaar maar omkeerbaar zijn, dan is de rode knop ondanks zijn rood zijn een macht zonder kracht.

En dan nog deze boerenwijsheid:
Een kip die de verbeelding in zich draagt te denken een echte goudhaan te zijn, heeft een probleem, een persoonlijkheidsstoornis.De realiteit is, dat de kip wel een hoender maar geen haan kan zijn, laat staan een goudhaan. Niet ingewikkeld dus, maar wat is de diepere bedoeling hiervan? Ken je zelf en niet een andere in je zelf. Zonder dat zelfbewustzijn is ook een kip niet in staat te beseffen wie zij is en is haar verbeelding een soort ontspiegelde zelfreflectie.    

No comments: