Friday, October 11, 2013

Denkend aan Holland

Denkend aan Holland
Zie ik een smalle coalitie
Traag door het oneindige politieklandschap gaan
En aan het einde van het vage ochtendgloren
Op het Binnenhof de partijmannen naar behoren
Zich in bochten wringen om hun eigen verhaal te verslaan
Geknotte machten visioenen werkelozen en  pensioenen
Ze zijn verzonken en gevlucht in politiek geblabla
De lage luchten zijn er bang bezwangerd
De beloftes weerklinken in een christelijk gená
Even is de hoop gepaaid en niet verloren
Maar in vele kleuren verschenen aan het ochtend gloren
Als de rode haan onhoorbaar zijn victorie kraait