Wednesday, March 29, 2017

Onder controle

Dan denk je de controle onder controle te hebben, maar loopt het gigantisch uit de hand. Want de zon heeft geen verstand van het weer, en dat steekt keer op keer. Ergens aan de waterkant staat een reiger te shaken, zijn middagmaal is hem slinks ontweken. De wind die van geen ophouden weet wringt zich door iedere verborgen spleet om het valse stof te doen opwaaien. Koperblazers en voor de kat z' en violenspelers zitten nog steeds in de grote regenton en zo het even kon gaan zij niet verhuizen. Ik zag ze , de klankboordgroepen met hun wanstaltig bemoei gedoe, wat ze doen interesseert geen enkele koe. Uiteindelijk is het uit met de pret en wordt de tijd weer stil gezet, net als je denkt de controle onder de controle te hebben.

No comments: